1.500.000.000 ₫
1 phòng
35 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
1.500.000.000 ₫
1 phòng
44 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
1.600.000.000 ₫
2 phòng
70 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
1.500.000.000 ₫
2 phòng
50 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
1.500.000.000 ₫
1 phòng
44 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
33.000.000 ₫
1 phòng
43 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
1.500.000.000 ₫
1 phòng
43 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
2.000.000.000 ₫
2 phòng
51 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
2.736.000.000 ₫
2 phòng
76 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
12.100.000.000 ₫
11 phòng
145 m²
Đường Nguyễn Chí Thanh,Đông,Đồng Nai,Thị xã Long Khánh
2.880.000.000 ₫
2 phòng
80 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
1.490.000.000 ₫
2 phòng
52 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
8.800.000.000 ₫
4 phòng
800 m²
đường số 11,Nam,Đồng Nai,Thị xã Long Khánh
4.000.000.000 ₫
4 phòng
117 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
5.000.000.000 ₫
3 phòng
138 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
1.600.000.000 ₫
2 phòng
76 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
1.500.000.000 ₫
1 phòng
44 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
1.630.000.000 ₫
2 phòng
51 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
1.500.000.000 ₫
1 phòng
35 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
5.500.000.000 ₫
2 phòng
138 m²
Đường Nguyễn Tri Phương,Đồng Nai,Thị xã Long Khánh
11.000.000.000 ₫
4 phòng
800 m²
810.000.000 ₫
2 phòng
60 m²
Đường Phước Long,Khánh Hòa,Thành phố Nha Trang
Đăng ký nhận cập nhật tìm kiếm của bạn qua email:
Long Khánh, Bán căn hộ chung cư
This site uses cookies to improve user experience. By using our services you agree to our use of cookies. + Info
No problem!