1.750.000.000 ₫
2 phòng
61 m²
quốc lộ BT 743, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương,Bắc,Bình Dương,Thị xã Dĩ An
390.000.000 ₫
2 phòng
55 m²
quốc lộ BT 743, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương,Đông,Bình Dương,Thị xã Dĩ An
1.100.000.000 ₫
Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
1.100.000.000 ₫
2 phòng
60 m²
quốc lộ BT 743, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương,Tây Nam,Bình Dương,Thị xã Dĩ An
1.200.000.000 ₫
2 phòng
56 m²
quốc lộ BT 743, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương,Bình Dương,Thị xã Dĩ An
1.100.000.000 ₫
2 phòng
61 m²
quốc lộ BT 743, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương,Tây Nam,Bình Dương,Thị xã Dĩ An
36.000.000 ₫
2 phòng
92 m²
Đường Duy Tân,Đông Bắc,Hà Nội,Quận Cầu Giấy
1.000.000.000 ₫
2 phòng
56 m²
quốc lộ BT 743, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương,Đông Nam,Bình Dương,Thị xã Dĩ An
1.760.000.000 ₫
3 phòng
80 m²
Đường Nghĩa Tân,Đông Nam,Hà Nội,Quận Cầu Giấy
1.200.000.000 ₫
2 phòng
60 m²
quốc lộ BT 743, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương,Bình Dương,Thị xã Dĩ An
1.200.000.000 ₫
2 phòng
60 m²
quốc lộ BT 743, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương,Bình Dương,Thị xã Dĩ An
1.370.000.000 ₫
2 phòng
51 m²
Đường Hồ Sĩ Tân,Đông Bắc,Đà Nẵng,Quận Sơn Trà
980.000.000.000 ₫
2 phòng
60 m²
quốc lộ BT 743, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương,Đông,Bình Dương,Thị xã Dĩ An
6.700.000.000 ₫
199 / 199 / -
2.400.000.000 ₫
2 phòng
71 m²
Đường Duy Tân,Đông Nam,Hà Nội,Quận Cầu Giấy
1.100.000.000 ₫
2 phòng
60 m²
quốc lộ BT 743, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương,Bình Dương,Thị xã Dĩ An
12
Đăng ký nhận cập nhật tìm kiếm của bạn qua email:
Tân Đông, Bán căn hộ chung cư
This site uses cookies to improve user experience. By using our services you agree to our use of cookies. + Info
No problem!