11.500.000 ₫
2 phòng
75 m²
Đường Nguyễn Hữu Thọ,Tây,Tp Hồ Chí Minh,Huyện Nhà Bè
16.000.000 ₫
3 phòng
101 m²
Đường Nguyễn Hữu Thọ,Tây Nam,Tp Hồ Chí Minh,Huyện Nhà Bè
15.000.000 ₫
2 phòng
75 m²
Đường Mai Chí Thọ,Tây Bắc,Tp Hồ Chí Minh,Quận 2
12.000.000 ₫
3 phòng
88 m²
Đường Mai Chí Thọ,Tây Bắc,Tp Hồ Chí Minh,Quận 2
14.500.000 ₫
2 phòng
76 m²
Đường Mai Chí Thọ,Tây Nam,Tp Hồ Chí Minh,Quận 2
14.500.000 ₫
3 phòng
83 m²
Đường Nguyễn Hữu Thọ,Tây Nam,Tp Hồ Chí Minh,Huyện Nhà Bè
27.000.000 ₫
3 phòng
100 m²
Đường Nguyễn Hữu Thọ,Tây,Tp Hồ Chí Minh,Quận 7
16.000.000 ₫
3 phòng
88 m²
Đường Mai Chí Thọ,Tây Bắc,Tp Hồ Chí Minh,Quận 2
12.500.000 ₫
2 phòng
72 m²
Đường Nguyễn Hữu Thọ,Tây Nam,Tp Hồ Chí Minh,Huyện Nhà Bè
14.000.000 ₫
2 phòng
75 m²
Đường Mai Chí Thọ,Tây Nam,Tp Hồ Chí Minh,Quận 2
12.000.000 ₫
3 phòng
89 m²
Đường Mai Chí Thọ,Tây Bắc,Tp Hồ Chí Minh,Quận 2
18.000.000 ₫
3 phòng
96 m²
Đường Mai Chí Thọ,Tây Bắc,Tp Hồ Chí Minh,Quận 2
15.000.000 ₫
2 phòng
70 m²
Đường Nguyễn Hữu Thọ,Tây,Tp Hồ Chí Minh,Huyện Nhà Bè
17.000.000 ₫
3 phòng
88 m²
Đường Mai Chí Thọ,Tây,Tp Hồ Chí Minh,Quận 2
15.000.000 ₫
2 phòng
71 m²
Đường Nguyễn Hữu Thọ,Tây Bắc,Tp Hồ Chí Minh,Huyện Nhà Bè
12.000.000 ₫
2 phòng
90 m²
Đường Nguyễn Hữu Thọ,Tây,Tp Hồ Chí Minh,Huyện Nhà Bè
16.000.000 ₫
2 phòng
71 m²
Đường Nguyễn Hữu Thọ,Tây,Tp Hồ Chí Minh,Huyện Nhà Bè
11.000.000 ₫
2 phòng
55 m²
Đường Nguyễn Hữu Thọ,Tây Nam,Tp Hồ Chí Minh,Huyện Nhà Bè
10.500.000 ₫
2 phòng
98 m²
Đường Nguyễn Hữu Thọ,Tây Nam,Tp Hồ Chí Minh,Huyện Nhà Bè
15.000.000 ₫
3 phòng
122 m²
Đường Nguyễn Hữu Thọ,Tây Nam,Tp Hồ Chí Minh,Huyện Nhà Bè
10.000.000 ₫
2 phòng
100 m²
Đường Nguyễn Hữu Thọ,Tây Bắc,Tp Hồ Chí Minh,Huyện Nhà Bè
13.500.000 ₫
2 phòng
76 m²
Đường Mai Chí Thọ,Tây Bắc,Tp Hồ Chí Minh,Quận 2
15.000.000 ₫
2 phòng
74 m²
Đường Mai Chí Thọ,Tây,Tp Hồ Chí Minh,Quận 2
14.000.000 ₫
2 phòng
73 m²
Đường Nguyễn Hữu Thọ,Tây Bắc,Tp Hồ Chí Minh,Huyện Nhà Bè
123...6
1 - 24 of 131 Results
Đăng ký nhận cập nhật tìm kiếm của bạn qua email:
Thọ Tây, Cho thuê căn hộ chung cư
This site uses cookies to improve user experience. By using our services you agree to our use of cookies. + Info
No problem!