Thông báo Chính Sách Bảo Mật và Dữ Liệu Cá Nhân

 1. CHÚNG TÔI LÀ AI

  Chúng tôi là Flatfy OÜ (Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư nhân, thành lập theo luật pháp Estonia, mã đăng ký thương mại 14147289) và địa chỉ pháp lý là: Punane tn 24a, Quận Lasnamae, Thành phố Tallinn, Hạt Harju, 13619, Estonia (sau đây trên Trang này sẽ được gọi là "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"). Chúng tôi là chủ sở hữu và cung cấp của Trang này.
 2. GIỚI THIỆU

  Chúng tôi hoàn toàn cam kết để bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của bạn. Thông báo chính sách bảo mật và dữ liệu cá nhân này (sau đây được gọi là "Chính sách") giải thích mục đích và cách thức chúng tôi sử dụng những thông tin thu thập về bạn (còn được gọi là dữ liệu cá nhân). Vui lòng đọc kỹ Chính sách này. Bằng việc sử dụng Trang này và mọi dịch vụ chúng tôi cung cấp trên Trang, bạn đồng ý và chấp thuận việc xử lý dữ liệu của bạn như đã nêu ở trên.


  Chính sách này chỉ liên quan tới thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn trên Trang này hoặc qua bên thứ ba như công ty mạng xã hội. Chính sách này không liên quan tới thông tin tài sản mà đối tác cung cấp cho chúng tôi.


  Chúng tôi cố gắng giảm tối đa lượng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, giới hạn chỉ ở những thông tin mà theo đánh giá của chúng tôi là cần thiết để cung cấp trải nghiệm đầy đủ cho người dùng trên Trang.


  Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý rõ ràng ý, được cung cấp miễn phí và thông báo trước của bạn theo yêu cầu của chúng tôi, sẽ được hiển thị trên Trang web của chúng tôi.


  Như một nguyên tắc chung, bạn sẽ cần xác nhận đồng ý một lần duy nhất. Trong trường hợp có sự thay đổi Chính sách về dữ liệu cá nhân, chúng tôi chắc chắn sẽ thông báo bạn, và có thể bạn sẽ cần xác nhận đồng ý một lần nữa.

 3. CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀO VỀ BẠN?

  Thông tin bạn trao cho chúng tôi:Chúng tôi sẽ thu thập thông tin bạn cung cấp cho khi sử dụng Trang web của chúng tôi. Đồng thời chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khác về bạn, ví dụ như chi tiết về loại hình bất động sản bạn quan tâm, chi phí và vị trí của bất động sản, v.v. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký nhận thông tin bất động sản cập nhật qua email (nghĩa là - ID của bạn và địa chỉ email). Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin bạn cung cấp bằng cách tương tác với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc cách khác.


  Thông tin chúng tôi thu thập về bạn:Điều này khác với "thông tin bạn trao cho chúng tôi" vì điều này liên quan tới các dữ liệu kỹ thuật mà chúng tôi thu thập. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin kỹ thuật có thể xác minh bạn, ví dụ như giao thức internet (IP) địa chỉ được sử dụng để kết nối thiết bị của bạn (máy tính bàn, máy tính bảng, điện thoại di động, v. v.) với Internet, kết nối Internet của bạn, thông tin đăng nhập của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, ngôn ngữ hiển thị trình duyệt, plugin trình duyệt, cài đặt múi thời gian, loại plug-in trình duyệt và phiên bản, hệ thống và nền tảng vận hành, a/b kiểm nghiệm và phiên bản. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về lượt truy cập của bạn, bao gồm URL đầy đủ tới, và từ Trang của chúng tôi (bao gồm ngày và giờ), sản phẩm bạn xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi trang, lỗi tải về, thời gian truy cập một trang nhất định, thông tin tương tác trang (ví dụ như cuộn con trỏ, ấn, và di chuột), phương pháp sử dụng để duyệt trang và bất kỳ số điện thoại nào gọi tới số dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể lưu các quảng cáo hoặc đối tác mà bạn liên hệ và nội dung email mà bạn gửi họ.


  Thông tin về bạn mà chúng tôi nhận được từ bên thứ ba:Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn nếu bạn sử dụng bất kỳ trang web nào khác mà chúng tôi điều hành hoặc các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. Trong trường hợp này, khi chúng tôi thu thập dữ liệu đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rằng dữ liệu có thể được chia sẻ nội bộ và kết hợp với dữ liệu được thu thập trên Trang này. Chúng tôi cũng đang hợp tác chặt chẽ với các bên thứ ba (bao gồm, ví dụ, nền tảng truyền thông xã hội, đối tác kinh doanh, nhà thầu trong các dịch vụ kỹ thuật, thanh toán và giao hàng, mạng quảng cáo, dịch vụ phân tích, nhà cung cấp thông tin tìm kiếm và đại lý đánh giá tín dụng) và có thể nhận thông tin về bạn từ họ.


 4. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

  Sử dụng chính

  Phần này của Chính sách mô tả cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn trực tiếp liên quan tới việc sử dụng Trang và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn theo cách chúng tôi hy vọng bạn sẽ mong đợi ở chúng tôi, nói cách khác:


  • để cung cấp cho bạn các dịch vụ có sãn trên Trang của chúng tôi;
  • khi bạn cho phép chúng tôi làm như vậy, để chuyển các tìm kiếm và tin nhắn của bạn cho các thành viên của chúng tôi, bao gồm đại lý bất động sản, đại lý thương mại, đại lý cho thuê, nhà phát triển, chủ nhà hoặc nhà cung cấp tư nhân ở nước ngoài để giúp họ liên lạc trực tiếp với bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ cá nhân hoá; điều này có thể bao gồm liên hệ với bạn về các tài sản liên quan khác, thêm bạn vào cơ sở dữ liệu của họ để liên hệ trong tương lai và cung cấp cho bạn các dịch vụ bổ sung của họ;
  • để cung cấp các dịch vụ và thông tin cho bên thứ ba và các thành viên của chúng tôi, giúp họ sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của họ;
  • để tùy chỉnh và hoàn thiện trải nghiệm của bạn trên Trang của chúng tôi;
  • để cho phép bạn tham gia tương tác với các dịch vụ sẵn có trên Trang hoặc để tham gia vào các chương trình thi đua hoặc khuyến mại qua Trang của chúng tôi;
  • để tuân theo Điều khoản Sử dụng của chúng tôi;
  • để liên lạc hỏi ý kiến của bạn về dịch vụ của chúng tôi hoặc đôi khi để thông báo cho bạn những thay đổi quan trọng về Điều khoản Sử dụng hoặc Chính sách hay là cải tiến của Trang này và dịch vụ của chúng tôi; và
  • để mang tới những quảng cáo phù hợp cho bạn khi bạn vào Trang.

  Sử dụng kỹ thuật

  Phần này của Chính sách miêu tả cách chúng tôi sử dụng dữ liệu và thông tin thu thập trong quá trình quản lý Trang trong khi bạn sử dụng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này:


  • để xác định các mô hình mà chúng tôi có thể sử dụng trong chiến lược marketing và giúp chúng tôi phát triển, quản trị, hỗ trợ cũng như cải thiện dịch vụ, tính năng và quảng cáo của chúng tôi;
  • để tiến hành đánh giá giúp chúng tôi cải thiện và tối ưu hóa Trang của chúng tôi;
  • để đảm bảo nội dung từ Trang của chúng tôi được hiển thị hiệu quả nhất tới bạn và máy tính của bạn;
  • dành cho quản trị viên của Trang web và các hoạt động nội bộ, bao gồm giải quyết lỗi, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu thống kê và mục đích khảo sát; và
  • như một phần nỗ lực của chúng tôi để giữ Trang an toàn và bảo mật.

  Chúng tôi có thể kết hợp thông tin kỹ thuật số với các thông tin khác mà chúng tôi có về bạn để giúp chúng tôi xử lý thông tin của bạn như đã mô tả trong Chính sách này.


  Sử dụng để Trao đổi liên lạc và Marketing

  Đôi lúc chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi tới bạn những nội dung marketing hoặc cho phép chúng tôi hoặc bên thứ ba trao đổi với bạn về dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm sự đồng ý của bạn trước khi làm vậy và bạn có thể chọn không nhận tin hoặc chọn cách thức trao đổi khác bất kỳ lúc nào bằng cách liên lạc với chúng tôi. Bạn luôn có thể sử dụng Trang mà không cần đồng ý nhận tin marketing. Để phục vụ cho mục đích marketing và trao đổi, chúng tôi có thể:


  • cung cấp quảng cáo và truyền thông marketing trực tiếp tới bạn qua email, tin nhắn, bài đăng hoặc điện thoại hoặc qua bên thứ ba được chúng tôi chọn lựa;
  • đưa ra lời khuyên và khuyến nghị dành cho bạn và những người dùng khác của Trang của chúng tôi về sản phẩm và dịch vụ mà họ và bạn có thể quan tâm;
  • giao tiếp với bạn trên nền tảng mạng xã hội của bên thứ ba và chia sẻ thông tin với bạn tại đó;
  • cung cấp thông tin của bạn tới bên thứ ba được chọn lựa mà chúng tôi tin rằng có thể cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ bạn có thể quan tâm, để họ có thể liên hệ với bạn về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ; và
  • đo lường mức độ hiệu quả hoạt động truyền thông marketing trực tiếp của chúng tôi và phản ứng của bạn.
 5. AI CÓ QUYỀN TIẾP CẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN?

  Chúng tôi giữ quyền truy cập tất cả thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn hoặc về bạn. Khi thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về thông tin đó và thông tin đó sẽ tuân theo bất kỳ điều khoản bảo mật hoặc chính sách bảo mật nào mà chúng tôi có.


  Nếu việc kinh doanh của chúng tôi bị bán hoặc sát nhập, hoặc nếu chúng tôi bán hoặc mua một công ty hoặc tài sản khác, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với người mua hoặc người bán của những công ty hoặc tài sản đó. Chúng tôi sẽ đảm bảo việc chuyển giao thông tin được thực hiện một cách bảo mật.


  Nếu chúng tôi chào mời hoặc cung cấp một dịch vụ tới bạn và dịch vụ đó được cung cấp bởi bên thứ ba thay mặt chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cần chuyển thông tin của bạn cho họ để thực hiện dịch vụ. Bằng việc sử dụng Trang này bạn cho phép chúng tôi cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba đại diện bởi chúng tôi để cung cấp các dịch vụ này. Chúng tôi cũng có thể sử dụng bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ thay chúng tôi có thể bao gồm việc xử lý (nhưng không tự sử dụng) thông tin của bạn v.d. để hoàn thiện các địa chỉ hoặc đánh giá các thông tin chúng tôi nhận được từ bạn. Trong cả hai trường hợp, chúng tôi sẽ không chuyển thông tin của bạn cho bất kỳ ai không tuân thủ các cam kết quyền riêng tư trong hợp đồng của chúng tôi với họ và chúng tôi sẽ không cho phép bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn vào mục đích marketing mà không có sự chấp thuận của bạn.


  Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho cơ quan địa phương hoặc quốc tế, nếu họ có quyền hợp pháp để yêu cầu và thu thập những dữ liệu này.


  Chúng tôi sẽ không tiết lộ, bán hoặc phát tán thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn trừ khi luật pháp yêu cầu chúng tôi thực hiện hoặc để có được lời khuyên chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian hợp lý và cần thiết nhưng không lâu hơn thời gian quy định của luật.

 6. CHÚNG TÔI LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN Ở ĐÂU?

  Những dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển giao tới hoặc lưu tại một khu vực trong Khu vực kinh tế châu Âu ("EEA"). Những dữ liệu đó cũng có thể được xử lý bởi những nhân viên hoạt động ngoài EEA, những người làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong những nhà cung cấp hoặc nhà thầu của chúng tôi. Những khu vực ngoài EEA có thể không có bảo vệ pháp lý tương đương như áp dụng trong EEA, nhưng chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo những nhà cung cấp và nhà thầu ở ngoài EEA của chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các bước hợp lý cần thiết để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý bảo mật và tuân thủ Chính sách này. Bằng việc gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý việc chuyển giao lưu trữ hoặc xử lý này.


  Rất tiếc, việc chuyển giao dữ liệu qua internet không thể bảo mật hoàn toàn tại thời điểm này do vấn đề kỹ thuật. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể bảo đảm rằng dữ liệu sẽ được chuyển giao bảo mật đến Trang của chúng tôi; bạn sẽ phải chịu rủi ro của việc chuyển giao dữ liệu. Khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng quy trình chặt chẽ và các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn việc truy cập trái phép nếu có.


  Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ quy trình đảm bảo thông tin cá nhân của bạn không bị hủy họa, phá hoại hoặc tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn và ngăn chặn việc tiếp cận trái phép. Những máy tính chứa thông tin này được giữ ở khu vực an toàn với khả năng tiếp cận hạn chế và chúng tôi sử dụng tường lửa bảo mật và các phương pháp khác để hạn chế truy cập điện tử.


  Chỉ những nhân viên thực hiện những nhiệm vụ cụ thể mới được quyền truy cập các thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn hợp tác với hoạt động kiểm tra bao mật trước khi tiết lộ thông tin của bạn.

 7. QUYỀN LỢI CỦA BẠN

  Bạn có tất cả các quyền được luật hiện thành cấp cho bạn về dữ liệu cá nhân (ví dụ, cùng nhiều quyền khác, quyền bỏ dữ liệu cá nhân, quyền chuyển giao dữ liệu cá nhân và những quyền được bảo đảm khác).
 8. COOKIES VÀ THEO DÕI

  Giống như nhiều trang web khác, chúng tôi sử dụng "cookies" để cá nhân hóa các lược truy cập của bạn vào Trang của chúng tôi, đơn giản hóa thủ tục đăng nhập, theo dõi hoạt động và lưu lại việc sử dụng Trang của chúng tôi. Để biết chi tiết về những cookies do chúng tôi thiết lập, lý do và cách thức tắt các cookies này - vui lòng xem Chính sách Cookies của chúng tôi.
 9. THAY ĐỔI TỚI CHÍNH SÁCH NÀY

  Bất kỳ thay đổi chúng tôi tạo ra với Chính sách này trong tương lai sẽ được đăng trên trang này, khi phù hợp và cần thiết, chúng tôi sẽ thông báo bạn bằng email hoặc cách khác. Vui lòng thường xuyên để ý thường xuyên trang này để kiểm tra những thay đổi hoặc cập nhật của Chính sách này.
Trang này sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người dùng. Bằng việc sử dụng dịch vụ này bạn đồng ý việc sử dụng cookies của chúng tôi. + Thông tin
Ok