Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sử dụng cẩn thận trước khi sử dụng trang này và những trang khác của Flatfy vì các điều kiện và điều khoản này ràng buộc thỏa thuận pháp lý giữa bạn và chúng tôi.
 1. Giới thiệu về chúng tôi và cách thức liên lạc

  1. Chúng tôi là Flatfy OÜ (Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư nhân, thành lập theo luật pháp Estonia, mã đăng ký thương mại 14147289) và địa chỉ pháp lý là: Punane tn 24a, Quận Lasnamae, Thành phố Tallinn, Hạt Harju, 13619, Estonia (sau đây sẽ được gọi là "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"). Chúng tôi là chủ sở hữu và cung cấp của Trang này.


  2. Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua email hello@flatfy.com hoặc đăng trên địa chỉ bên trên của chúng tôi.
 2. Bằng việc sử dụng trang Web của chúng tôi bạn đồng ý với các Điều khoản này

  1. Những Điều khoản này miêu tả tất cả những nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ pháp lý áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web này và hoạt động của Trang.


  2. Bằng việc sử dụng trang Web của chúng tôi, bạn xác nhận bạn đã hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý với những điều khoản và chấp thuận chúng. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng ngừng sử dụng trang.


  3. Những Điều khoản này là thỏa thuận ràng buộc pháp lý (như thỏa thuận công khai) giữa bạn và chúng tôi.


  4. Những Điều khoản này có thể liên quan tới những điều khoản khác áp dụng trên Trang của chúng tôi, ví dụ như Chính sách Cookies, Chính sách bảo mật và Thông báo dữ liệu cá nhân của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Trang của chúng tôi, bạn cũng chấp thuận đồng ý các điều khoản này.


 3. Chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản của chúng tôi

  1. Do thay đổi về luật áp dụng và quy trình ở quốc gia, chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi những Điều khoản này nhiều lần bằng cách cập nhật trên Trang này. Mỗi khi muốn sử dụng Trang của chúng tôi, vui lòng kiểm tra những Điều khoản này để đảm bảo rằng bạn hiểu cách giải thích hiện tại của các Điều khoản. Bạn có thể muốn thêm trang này vào mục yêu thích của trình duyệt để tiện truy cập nhanh.
 4. Chúng tôi có thể thực hiện thay đổi trên Trang của chúng tôi

  1. Đôi lúc chúng tôi có thể thay đổi nội dung, chức năng, và các khía cạnh khác của Trang này, cũng như đình chỉ hoặc dừng bất kỳ điều gì có thể bao gồm cả việc tiếp cận của bạn tới Trang (một phần hoặc toàn bộ). Chúng tôi sẽ cố gắng gửi thông báo hợp lý tới bạn về tất cả các thay đổi chính, nhưng việc gửi thông báo không phải là bắt buộc.
 5. Nghĩa vụ và hoạt động được chấp nhận của bạn

  1. Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm đảm bảo rằng hệ thống máy tính của bạn (phần cứng và phần mềm) đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết để sử dụng Trang này và tương thích với Trang. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hoạt động của Trang trong trường hợp có vấn đề xảy ra với hệ thống của bạn.


  2. Bạn không được sử dụng sai lệch hệ thống của chúng tôi trên Trang này. Cụ thể, bạn không được xâm nhập vào, phá bảo mật hoặc các hành động khác gây gián đoạn tới hoạt động hệ thống của chúng tôi và của Trang này, hoặc cố thực hiện bất kỳ hành động nào kể trên, dù không chủ ý. Bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn: đưa vi-rút, trojan, mã độc, bom logic hoặc các nguồn khác có thể gây tác động kỹ thuật xấu. Bạn không được sử dụng sai bất kỳ mẫu đơn nào trên Trang, và bất kỳ mẫu đơn nào bạn nộp trên Trang phải là có tính chính xác, chính danh. Bạn không được sử dụng Trang này với mục đích vi phạm bất kỳ quy định nào hoặc thực hiện các hoạt động phạm tội, nguy hiểm hoặc xâm phạm.


  3. Bạn không được sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ chương trình tự động nào (bao gồm, không giới hạn, web gián điệp hoặc trình thu thập dữ liệu web) để truy cập vào hệ thống của chúng tôi hoặc Trang nay, hoặc để điền/gửi mẫu đơn tự động tới Trang của chúng tôi, hoặc để tìm kiếm, hiển thị, thu thập đường dẫn tới bất kỳ phần nào của Trang này, trừ khi chương trình tự động đó là nhận dạng duy nhất trong các trường thông tin Người Dùng và hoàn toàn tuân thủ Giao Thức Loại Trừ Robot (một "Chương trình được phép"). Bạn không được sử dụng bất kỳ công nghệ quét nào trên Trang này. Việc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng chương trình tự động (ngoài Chương trình được phép) là hành vi sử dụng trái phép hệ thống và Trang của chúng tôi. Nghiêm cấm việc truy cập tới bất kỳ phần hoặc toàn bộ Trang bằng các phương thức như các chương trình tự động này (ngoài Chương trình được phép).


  4. Bạn không được tải lên hay sử dụng những nội dung hoặc ngôn ngữ không phù hợp hoặc thù địch, không chào mời các dịch vụ thương mại trong mọi giao tiếp, đơn từ hoặc email mà bạn gửi hoặc nộp, từ hoặc tới Trang này.
 6. Dịch vụ và nội dung tương tác

  1. Việc bạn điền và nộp một biểu mẫu theo yêu cầu trên Trang của chúng tôi cấu thành quyền cho phép Flatfy thêm thông tin chi tiết của bạn vào hệ thống dữ liệu của chúng tôi. Việc sử dụng dữ liệu của bạn tuân theo các Điều khoản của chúng tôi.


  2. Bạn đảm bảo rằng mọi tài liệu bản tải lên trên Trang này (nếu có), thuộc bản quyền của bạn và việc sử dụng của bạn không gây hại tới bất kỳ quyền lợi được bảo vệ nào của bên thứ ba. Tất cả các nội dụng bạn đăng tải lên Trang của chúng tôi sẽ được xem là không bí mật và không thuộc sở hữu riêng và chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, phân phối và tiết lộ cho bên thứ ba mọi nội dung này cho mọi mục đích. Chúng tôi cũng sẽ có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bên thứ ba nếu họ yêu cầu hoặc cáo buộc rằng những nội dung bạn đăng hoặc tải lên Trang của chúng tôi vi phạm quyền pháp lý của bên thứ ba.


  3. Số lượng xem thể hiện số lượng người dùng trên Trang của chúng tôi, các trang chúng tôi liên kết không (cần thiết) thể hiện số lượng xem hoặc giá trị của chúng tôi.


  4. Tất cả các nội dung tải lên Trang của chúng tôi phải:

   1. chính xác;


   2. được tổ chức chặt; và


   3. tuân thủ luật pháp hiện hành của quốc gia nơi quảng cáo được đăng


  5. Nội dung của bạn phải không:

   1. có chứa bất kỳ nội dung mang tính xúc phạm một cá nhân nào đó;


   2. chứa bất kỳ nội dung nào tục tĩu, xúc phạm, thù hận, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, phi đạo đức, loạn luân hoặc kích động; hoặc


   3. có chứa bất kỳ nội dung vi phạm hoặc có thể vi phạm luật sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
  6. Chúng tôi sẽ quyết định theo đánh giá của mình theo bất kỳ trường hợp vi phạm điều khoản này hay không. Trong trường hợp vi phạm chúng tôi có thể thực hiện các hành động mà chúng tôi thấy phù hợp. Những hành động đó có thể bao gồm:

   1. ngay lập tức, xóa bỏ tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền sử dụng Trang của chúng tôi;


   2. ngay lập tức, xóa vĩnh viễn hoặc tạm thời bất kỳ nội dung nào bạn tải lên Trang của chúng tôi;


   3. những hành động pháp lý chống lại bạn; và


   4. tiết lộ những thông tin này cho cơ quan hành pháp hoặc cơ quan chức năng khi chúng tôi cảm thấy cần thiết.
  7. Ngoài các quyền quy định ở trên, chúng tôi có quyền xóa bất kỳ nội dung nào mà bạn đăng tải lên trang web của chúng tôi hoặc các liên kết tới trang của bạn tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước và không cần đưa ra lý do.


 7. Đăng ký

  1. Để nhận được mọi tính năng ở trên Trang, bạn cần đăng ký và gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh cho chúng tôi. Bằng việc đăng ký, bạn chấp nhận các Điều khoản và đảm bảo tuân theo. Theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể từ chối đơn đăng ký của bạn.


  2. Mỗi đăng ký chỉ cho một người dùng.


  3. Thông tin được cung cấp trên Trang này chỉ dành cho hiểu biết chung và không đưa ra một lời khuyên cụ thể.


  4. Bạn cam kết rằng tất cả các thông tin bạn đăng ký với chúng tôi là chính xác và đầy đủ.


  5. Bạn sẽ thông báo ngay lập tức tới chúng tôi nếu xảy ra hành vi sử dụng sai các thông tin này hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào của Trang mà bạn nhận thấy.


  6. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tài khoản ID nào vào bất kỳ lúc nào, dù do bạn chọn hay do chúng tôi phân bổ, nếu chúng tôi có lý do hợp lý cho thấy bạn không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này.


  7. Chúng tôi đảm bảo rằng việc lưu trữ, sử dụng, chuyển giao, chuyển đổi và các hoạt động khác liên quan tới dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển giao cho chúng tôi trong quá trình đăng ký sẽ được thực hiện tuân thủ theo pháp luật hiện hành về lĩnh vực này và theo những phương pháp tốt nhất trong miền quản lý dữ liệu cá nhân.


 8. Sở hữu trí tuệ

  1. Bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trên Trang này (bao gồm tất cả các quyền cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu thương mại, điểm dịch vụ, tên giao dịch, nội dung, đồ họa, mã, tập tin và đường dẫn) thuộc về chúng tôi. Tất cả các quyên được bảo lưu. Mọi hành vi sử dụng trái phép sẽ bị xem là xâm phạm và bị xử lý bởi pháp luật.


  2. Một số nội dung trên Trang này có thể chứa đường dẫn tới trang web hoặc nguồn của bên thứ ba hoặc có chứa nội dung của bên thứ ba, được sử dụng theo chính sách sử dụng hợp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc bên thứ ba vi phạm hoặc xâm phạm bản quyền.


 9. Sự bảo đảm

  1. Mặc dù chúng tôi nỗ lực để chắc chắn rằng bất kỳ tài liệu có sẵn trên Trang này (bao gồm cả đường dẫn tới bên thứ ba) không gây hại, chúng tôi không đảm bảo rằng những tài liệu này không bị nhiễm mã độc, vi rút và/hoặc mã tương tự.


  2. Do bản chất của phần mềm và internet, chúng tôi không đảm bảo việc truy cập vào hoặc hoạt động trên Trang này của bạn sẽ không bị gián đoạn hay lỗi. Chúng tôi có thể ngưng, rút, dừng hoặc thay đổi một phần hoặc tất cả trên Trang mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu không thể xử lý chi tiết của bạn do các tình huống vượt qua tầm kiểm soát của chúng tôi.


  3. Những thông tin cung cấp trên Trang này chỉ là lợi ích chung và không cấu thành lời khuyên cụ thể. Mặc dù chúng tôi nỗ lực hết sức để cập nhật thông tin trên Trang, chúng tôi không đại diện, đảm bảo hay bảo lãnh, những thông tin thể hiện hoặc ngụ ý, trên Trang của chúng tôi là chính xác, đầy đủ và cập nhật mới nhất (nếu luật áp dụng không đòi hỏi những bảo đảm này).


  4. Chúng tôi không đảm bảo hoặc đại diện rằng thông tin tài sản trên Trang này là đúng, chính xác hoặc mới.


  5. Chúng tôi không bảo đảm hoặc cam đoan rằng Trang này hoặc những thông tin có sẵn trên đó tuân thủ các luật khác ngoài luật hiện hành.


  6. Theo như quyền hạn được quy định bởi pháp luật, chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện, sự bảo đảm, đại diện hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng lên Trang của chúng tôi hoặc các nội dung trong trang, dù là rõ ràng hay ám chỉ.


  7. Những thông tin chi tiết về bất động sản trên Trang này được cung cấp cho chúng tôi bởi bên thứ ba là môi giới bất động sản, công ty thương mại, đại lý cho thuê, chủ nhà, chủ sở hữu bất động sản nước ngoài hoặc bên phát triển nhà xây mới hoặc đường dẫn đưa bạn tới nguồn của những tổ chức này chỉ để bạn có thêm thông tin. Chúng tôi không đảm bảo thông tin chi tiết về bất động sản mà chúng tôi cung cấp hoặc liên kết tới, và vì thế không bảo lãnh hay đại diện cho tính chính xác và toàn vẹn của các thông tin đó. Nếu bạn dựa vào thông tin này, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra tất cả thông tin chi tiết về bất động sản, những thông tin liên quan có liệt kê trên Trang của chúng tôi, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định hay hành động liên quan nào.
 10. Chặn khỏi Trang

  1. Chúng tôi có quyền chặn người dùng khỏi Trang web này và/hoặc hạn chế hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập hoặc sử dụng bất kỳ hay tất cả các dịch vụ của chúng tôi, một cách vĩnh viễn hoặc tạm thời theo quyết định riêng của chúng tôi. Những người dùng này sẽ được thông báo và không được cố gắng sử dụng Trang web này dưới bất kỳ tên nào khác hoặc thông qua bất kỳ người dùng nào khác.
 11. Chúng tôi có thể dừng hoặc xoá Trang của chúng tôi

   Trang của chúng tôi được cung cấp miễn phí cho người dùng.

  1. Chúng tôi không đảm bảo Trang của chúng tôi và mọi nội dung trên Trang sẽ luôn khả dụng hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi có thể hoãn, rút hoặc chặn việc tiếp cận một phần hoặc tất cả Trang vì lý do hoạt động hoặc kinh doanh. Chúng tôi sẽ gửi bạn thông báo hợp lý về mọi hành động hoãn hoặc hủy.


  2. Bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mọi đối tượng truy cập vào Trang này qua kết nối internet của bạn hiểu rõ các Điều khoản và các điều kiện áp dụng khác, và họ tuân thủ chúng.
 12. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web mà chúng tôi liên kết tới

  1. Trang này chứa các đường dẫn tới trang web quản lý bởi bên thứ ba hoặc những thông tin hiển thị một phần thu thập từ các trang web theo chính sách sử dụng hợp lý. Chúng tôi không kiểm soát các nội dung riêng biệt của họ. Vì vậy chúng tôi không đảm bảo hoặc đại diện cho tính chính xác hoặc toàn vẹn của bất kỳ thông tin nào xuất hiện có liên quan tới bất kỳ trang web được liên kết nào. Các đường dẫn chỉ để phục vụ cho sự thuận tiện của bạn. Chúng tôi không khuyến khích bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo trên các trang web này (trừ khi có thông báo riêng khác). Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ đường dẫn của bên thứ ba nào từ Trang này, bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.
 13. Nguyên tắc liên kết đến Trang của chúng tôi

  1. Bạn không thể lấy đường dẫn ở Trang này sang bất kỳ trang nào khác mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Cụ thể (nhưng không giới hạn các trường hợp khác) bạn không thể đặt "liên kết sâu" (deep link) tới bất kỳ trang nào của Trang này trên bất kỳ trang web nào khác. Bạn có thể liên kết tới trang chủ của chúng tôi, với điều kiện việc đó (theo đánh giá của chúng tôi) không gây hại tới uy tín hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền xoá bỏ liên kết mà không cần thông báo trước, không cần lý do.


  2. Trang của chúng tôi sẽ không được trích (trong khung) ở bất kỳ trang nào khác, và bạn cũng không được tạo đường dẫn tới bất kỳ mục nào ở Trang của chúng tôi ngoài trang chủ.


  3. Bạn không được thiết lập liên kết như một cách đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào từ phía chúng tôi nếu những nội dung đó không tồn tại tại thời điểm thiết lập đường dẫn đó.
 14. Trách nhiệm của chúng tôi về những mất mát hoặc thiệt hại của bạn

  1. Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn nơi mà nó sẽ là bất hợp pháp nếu làm như vậy. Điều này bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với việc qua đời hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi hoặc sự cẩu thả của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu của chúng tôi và do sự gian lận hoặc trình bày sai.


  2. Theo điều khoản trước, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào do phần mềm hoặc lỗi Internet hoặc lỗi không khả dụng, hoặc bất kỳ tình huống nào vượt tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.


  3. Theo khoản 14.1, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về việc mất ID tài khoản của bạn do sự cố, lỗi, mất nguồn điện hoặc những nguyên nhân khác hoặc do hệ thống máy tính của bạn.


  4. Đôi lúc chúng tôi có thể đặt các hệ thống này khi chúng tôi thấy phù hợp để ngăn chặn sử dụng các chương trình tự động nhằm có quyền truy cập trái phép vào hệ thống của chúng tôi và Trang web này. Bạn không được phép sử dụng các chương trình tự động cho các mục đích này và bạn phải chịu mọi trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng nào các chương trình tự động đó. Theo khoản 14.1, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ hậu quả nào phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng các chương trình tự động nhằm truy cập trái phép vào hệ thống của chúng tôi hoặc Trang web này.


  5. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng hoặc mất mát nào gây ra bởi vi-rút, tấn công từ chối dịch vụ hoặc các nội dung công nghệ độc hại khác gây ảnh hưởng tới thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc các tài sản khác của bạn do việc bạn sử dụng Trang của chúng tôi hoặc do bạn tải về bất kỳ nội dung nào trên trang, hoặc bất kỳ trang nào liên kết tới Trang này.


  6. Chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện, bảo đảm, đại diện hoặc các điều khoản ngụ ý khác có thể áp dụng lên Trang của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên Trang.

   Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thức hoặc thiệt hại nào, dù là trong hợp đồng, lỗi cá nhân (dù là vô ý), vi phạm nghĩa vụ hoặc quy định pháp lý, dù là biết trước, phát sinh hoặc liên quan đến:

   - sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang của chúng tôi; hoặc

   - sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào hiển thị trên Trang của chúng tôi.

   Cụ thể, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về:

   - mất lợi nhuận, doanh số bán hàng, doanh thu hoặc lợi tức;

   - gián đoạn kinh doanh;

   - mất khoản tiết kiệm dự kiến;

   - mất cơ hội kinh doanh, danh tiếng hoặc sự tín nhiệm; hoặc

   - bất kỳ thiệt hại hay hư hỏng đáng kể hoặc có liên quan nào.
 15. Luật sử dụng

  1. Nếu bạn là một khách hàng, vui lòng lưu ý những Điều khoản này, nội dung đề cập và các hình thức điều khoản, được điều chỉnh bởi luật pháp Châu Âu hoặc luật áp dụng khác. Tại đây, bạn và chúng tôi cùng đồng ý rằng tòa án Estonia sẽ có thẩm quyền phán quyết.
 16. Phản hồi của khách hàng và chất lượng

  1. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng tất cả các phản hồi của khách hàng được xử lý kịp thời, công bằng và nhất quán và được ghi lại đúng cách. Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ góp ý nào của bạn về cách cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng gửi mail cho chúng tôi tại hello@flatfy.com. Chúng tôi mong muốn ghi nhận và tiếp thu tất cả các phản hồi từ khách hàng.


  Cảm ơn bạn đã truy cập Trang của chúng tôi. Chúc bạn có trải nghiệm tuyệt vời!
Trang này sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người dùng. Bằng việc sử dụng dịch vụ này bạn đồng ý việc sử dụng cookies của chúng tôi. + Thông tin
Ok